Dòng Nội dung
1
1500 bài thuốc chữa bách bệnh /Trương Anh (biên soạn),...
H. :Văn hóa - Thông tin,2007
343 tr. ;19 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615.5
Số bản sách: (5) (Lượt lưu thông: 140)
2
2015 step by step :Medical coding /Carol J. Buck.
Great Britain :Elsevier,2015.
xvi; 297p. ;28 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC):
Số bản sách: (1)
3
2016 Clinical advisor 5 book in 1 /Fred F. Ferri, M.D
Philadelphia :Elevier,2016
xliv; 1864 P. ;27 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 616
Số bản sách: (5)
4
2D - QSar studies on escherichia coli Acrab-Tolc efflux pump inhibitors : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học / Nguyen Vu Thuy Vy; Phan Thien Vy instructor
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2019
i, 88 tr. : minh họa ; 29 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (1)
5
2D - QSar studies on escherichia coli Acrab-Tolc efflux pump inhibitors : The student scientific research final report year 2019 / Nguyen Vu Thuy Vy author of research; Phan Thien Vy instructor
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2019
65 tr. : ill ; 29 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615
Số bản sách: (2)