Dòng Nội dung
1
268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Võ Văn Nhị
Hà Nội : Lao động, 2010
326 tr. : sơ đồ ; 24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 657.01
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
2
Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế /Nguyễn Thế Lộc, Vũ Hữu Đức chủ biên
TP.HCM. :Phương Đông,2011
280 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 657
Số bản sách: (10) Tài liệu số: (0)
3
Bài tập & Bài giải Kế toán chi phí /Huỳnh Lợi
Hà Nội. :Thống kê, 2010
359 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 657.076
Các bài tập về kế toán chi phí theo nội dung chương trình môn học. Đáp án và lí thuyết cơ bản kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
4
Bài tập & Bài giải Kế toán chi phí /Huỳnh Lợi
Hà Nội. :Tài Chính,2012
366 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 657.076
Số bản sách: (21) Tài liệu số: (0)
5