Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ARD) tại các cơ sở khám, chữa bệnh / Nguyễn Thị Xuyên, Lương Ngọc Khuê;...[và những người khác]
H. : Y Học, 2013
32 tr. : Hình ảnh ; 25cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615.704
Tài liệu nhằm hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bộ Y tế ban hành. cung cấp các nội dung chuyên môn liên quan đền theo dõi phản ứng có hại của thuốc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc.
Tài liệu số: (1)
2
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc :Mã số: Đ20 Z04.Võ Xuân Minh ... [và những người khác]Tập 1 /
Hà Nội. :Y học,2013
287 tr. ;27 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615.19
Trình bày đại cương về bào chế và sinh dược học; dung dịch thuốc; thuốc tiêm - thuốc nhỏ mắt; các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp chiết xuất; nhũ tương và hỗn dịch thuốc.
Số bản sách: (12) (Lượt lưu thông: 16)
3
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc :Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học (mã số: Đ20 Z04).Võ Xuân Minh, ...[và những người khác]Tập 1 /
Hà Nội :Y học,2006
287 tr. ;27 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615.191
Trình bày đại cương về bào chế sinh dược học: Định nghĩa, phân loại, thành phần, kỹ thuật điều chế dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt; Các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp chiết xuất; Nhũ tương và hỗn dịch thuốc.
Số bản sách: (60) (Lượt lưu thông: 116)
4
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc :Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học, mã số: Đ20 Z04. Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng chủ biên, Hoàng Đức Chước... [và những người khác]Tập 1 /
Hà Nội. :Y học,2016
287 tr. : hình, bảng vẽ ;27 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615.19
Trình bày ưu nhược điểm, phân loại, thành phần cấu tạo, phương pháp sản xuất, các giai đoạn kĩ thuật, nguyên tắc kiểm tra chất lượng trong sản xuất thuốc phun mù, thuốc mỡ, các dạng thuốc đặt, thuốc bột - cốm, thuốc viên, thuốc nang, hệ tiểu phân và Liposome, tương kỵ trong bào chế
Số bản sách: (20) (Lượt lưu thông: 7)