Dòng Nội dung
1
Cẩm nang thực hành tuyển dụng / Anh Tuấn, Minh Nguyệt, Thanh Hoà, Ngọc Diễm
Hà Nội : Lao động Xã hội ; Công ty Văn hoá Truyền thông Sống, 2019
203 tr. : bảng ; 21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Mô tả chi tiết quy trình tuyển dụng, phỏng vấn trong tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên mới và hướng dẫn hội nhập, thử việc và giao kết hợp đồng lao động, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng