Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020"

Nhằm hưởng ứng Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy phong trào đọc trong sinh viên, từng bước hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách để phát huy khả năng tư duy, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh, tư duy tích cực trong cộng đồng sinh viên NTTU, Trung

THÔNG BÁO Vv "Khảo sát lấy ý kiến bạn đọc năm học 2019-2020"

Kính gửi Quý bạn đọc! Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, định kỳ hàng năm, Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành thăm dò ý kiến quý bạn đọc thông qua phiếu điều tra.

THÔNG BÁO VV TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CUNG CẤP TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ

Nhằm hỗ trợ kịp thời tài liệu cho sinh viên NTTU đang theo học các môn học trực tuyến, viết khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, Thư Viện Nttu triển khai Dịch vụ cung cấp tài liệu trực tuyến miễn phí:

Ngày đăng bài: 25/09/2019 11:46
Lượt xem: 10027
Danh sách bạn đọc quá hạn tính đến ngày 10/09/2019

Thư viện NTTU xin thông báo đến quý bạn đọc danh sách bạn đọc đang mượn sách Thư viện đã quá hạn trả. Bạn đọc nhanh chóng liên hệ thư viện trả sách để tránh gia tăng phí phạt nhé:

http://elib.ntt.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/DSBanDocQuaHan/B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20qu%C3%A1%20h%E1%BA%A1n%20th%C3%A1ng%2008_19.xlsx