Ngày đăng bài: 12/10/2018 17:48
Lượt xem: 4337
Thông báo về việc mở lớp Kiến thức thông tin

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Nguyễn Tất Thành đang triển khai các lớp Kiến thức thông tin dành cho sinh viên trong toàn trường. Thông qua lớp Kiến thức thông tin, bạn đọc có thể nâng cao kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông thông tin, tài liệu phục vụ hiệu qua cho học tập và công việc sau này.

Nội dung hướng dẫn:

- Chiến lược tìm kiếm thông tin, tài liệu phục vụ cho học tập.
- Kỹ năng tra cứu nâng cao trên Google .
- Hướng dẫn tra cứu tài liệu tại Thư viện Đại học Nguyễn Tất Thành.
- Hướng dẫn tra cứu tài liệu trên các cơ sở dữ liệu quốc tế.
- Trích dẫn tài liệu.
Hình thức đăng ký:
Sinh viên mang theo thẻ sinh viên đến tại quầy thủ thư của các cơ sở thư viện trường để đăng ký hoặc đăng ký qua email thuvienntt@ntt.edu.vn (lưu ý ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, lớp, điện thoại liên lạc).
Thời gian tổ chức: Từ thứ hai đến sáng thứ 7 trong tuần (sau khi đăng ký TTTT. Thư Viện sẽ xếp lịch và thông báo cụ thể đến bạn đọc).
Địa điểm: Trung tâm Thông tin - Thư viện cơ sở quận 12, quận 7.
 
Trân trọng thông báo.
 
TTTT- Thư viện