Ngày đăng bài: 31/10/2022 13:23
Lượt xem: 1371
Tập huấn “Kỹ năng tra cứu và trích dẫn tài liệu” dành cho học viên của Viện Đào tạo Sau đại học
Sáng ngày 29/10/2022, Viện Đào tạo Sau đại học phối hợp với Trung tâm Thông tin Thư viện đã triển khai tổ chức lớp Tập huấn Kỹ năng tra cứu và trích dẫn tài liệu với sự tham gia của hơn 120 học viên cao học gồm cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

      Tham dự lớp Tập huấn, về phía Viện Đào tạo Sau đại học có sự hiện diện của ThS. Hoàng Hữu Du – Phó Viện trưởng, về phía Trung tâm Thông tin Thư viện có ThS. Trần Thị Thúy Kiều – Giám đốc.

     Tại buổi tập huấn, các học viên của Viện Đào tạo Sau Đại học đã được giới thiệu và cung cấp đặc điểm nguồn thông tin tài liệu, quy trình tìm kiếm thông tin tài liệu, kỹ thuật tìm kiếm trực tuyến, trích dẫn và thực hành tra cứu nguồn tài liệu của Trung tâm Thông tin Thư viện NTTU. Thông qua lớp tập huấn, học viên trang bị thêm kỹ năng tìm kiếm, khai thác, đánh giá, lựa chọn sử dụng hiệu quả các tài liệu bao gồm công bố khoa học, báo cáo kết quả nghiên cứu,  tài liệu điện tử của các cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế phục vụ nghiên cứu khoa học, viết luận văn thạc sỹ.

     Để phục vụ hiệu quả cho việc học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên, giảng viên và cán bộ nghiên cứu, trong các năm qua bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đầu tư nguồn kinh phí cho việc mua sắm quyền truy cập các cơ sở dữ liệu có uy tín trong nước và quốc tế như các cơ sở dữ liệu (CSDL) về khoa học công nghệ của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, CSDL của Nhà xuất bản Xây dựng, CSDL ProQuest Central, CSDL Springer, CSDL IEEE, ...Ngoài ra, Trung tâm Thông tin Thư viện NTTU còn là thành viên của Mạng Thông tin Khoa học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh; là thành viên tham gia Dự án Thư viện Điện tử dùng chung của Ngân hàng Thế giới tài trợ. Người học, người dạy và cán bộ nghiên cứu của NTTU  được quyền truy cập sử dụng 05 Cơ sở dữ liệu: CSDL sách điện tử IG Publishing, CSDL sách điện tử Springer Nature, CSDL ScienceDirect, CSDL SAGE e-Jourals Collection, CSDL Emerald e-Journals Collection, Bộ cơ sở dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô (FiinPro Platform) cũng như hệ thống dữ liệu chung của 38 trường đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

                                                                                                                                                           TT TT-TV.