thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 T5629
    Nhan đề: みんなの日本語初級Ⅱ第2版 = Tiếng nhật sơ cấp II :

ISBN 9784883196739
DDC 495.6
Nhan đề みんなの日本語初級Ⅱ第2版 = Tiếng nhật sơ cấp II : 翻訳・文法解説 ベトナム語版 = Bản dịch và giải thích Ngữ pháp - Tiếng Việt / スリーエーネットワーク
Lần xuất bản 第2版
Thông tin xuất bản Japan : スリーエーネットワーク, 2013
Mô tả vật lý 157 pages. ; 26 cm.
Phụ chú Sách song ngữ
Tóm tắt 『みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 本冊』に準拠した翻訳・文法解説書です。『第2版 本冊』にあわせ、語彙や翻訳を一部差し替えました。各課の「語彙」「文型・例文・会話の翻訳」「参考語彙と情報」「文法解説」を掲載しています
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Japanese language
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Nhật Ngữ pháp
Khoa Khoa Ngoại ngữ
Tác giả(bs) TT スリーエーネットワーク
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 088137-8
000 00000nam#a2200000u##4500
00142047
0021
00484E422D6-6E86-4582-8DBD-E862B48381F2
005202305261445
008230526s2013 ja jpn
0091 0
020 |a9784883196739|c416000
039|a20230526144534|bquyennt|c20230526144334|dquyennt|y20230526143855|zquyennt
040 |aNTT
041 |ajpn
044 |aja
082|a495.6|bT5629|223
245 |aみんなの日本語初級Ⅱ第2版 = Tiếng nhật sơ cấp II : |b翻訳・文法解説 ベトナム語版 = Bản dịch và giải thích Ngữ pháp - Tiếng Việt / |cスリーエーネットワーク
250|a第2版
260 |aJapan : |bスリーエーネットワーク, |c2013
300 |a157 pages. ; |c26 cm.
500|aSách song ngữ
520|a『みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 本冊』に準拠した翻訳・文法解説書です。『第2版 本冊』にあわせ、語彙や翻訳を一部差し替えました。各課の「語彙」「文型・例文・会話の翻訳」「参考語彙と情報」「文法解説」を掲載しています
653 |aTiếng Nhật
653 |aJapanese language
653 |aNgữ pháp
653 |aTiếng Nhật Ngữ pháp
690 |aKhoa Ngoại ngữ
691 |aĐông phương học
710 |aスリーエーネットワーク
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 088137-8
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/400 ngonngu/anhbiasach/42047_みんなの日thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 088137 Q12_Kho Mượn_02 495.6 T5629 Sách mượn về nhà 1
2 088138 Q12_Kho Mượn_02 495.6 T5629 Sách mượn về nhà 2