thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 E388
    Nhan đề: みんなの日本語初級Ⅰ = Elementary Japanese I :

ISBN 9784883196043
DDC 495.6
Nhan đề みんなの日本語初級Ⅰ = Elementary Japanese I : 第2版 翻訳・文法解説 英語版 = translation and grammar notes English / スリーエーネットワーク
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Japan : スリーエーネットワーク, 2012
Mô tả vật lý xiii, 181 pages : illustrations ; 25 cm.
Tùng thư Conversation and phrase books
Phụ chú Originally published in 1998
Phụ chú Text in Japanese and English
Tóm tắt English version study guide for Minna No Nihongo Beginner I Main textbook (Second Edition). Includes "Vocabulary" ,"Translations for Sentence patterns, Example sentences and Conversations", "Reference vocabulary and Information" and "Grammar explanations".
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Japan
Từ khóa tự do Japanese language
Từ khóa tự do Spoken Japanese
Khoa Khoa Ngoại ngữ
Tác giả(bs) TT スリーエーネットワーク
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 088118-9
000 00000nam#a2200000u##4500
00142039
0021
004803389C8-C606-4CFA-AA43-54815C77D489
005202305261110
008230526s2012 ja jpn
0091 0
020 |a9784883196043|c416000
039|a20230526111027|bquyennt|y20230526110758|zquyennt
040 |aNTT
041 |ajpn
044 |aja
082 |a495.6|bE388|223
245 |aみんなの日本語初級Ⅰ = Elementary Japanese I :|b第2版 翻訳・文法解説 英語版 = translation and grammar notes English / |cスリーエーネットワーク
250 |a2nd ed.
260 |aJapan : |bスリーエーネットワーク, |c2012
300 |axiii, 181 pages : |billustrations ; |c25 cm.
490 |aConversation and phrase books
500 |aOriginally published in 1998
500|aText in Japanese and English
520 |aEnglish version study guide for Minna No Nihongo Beginner I Main textbook (Second Edition). Includes "Vocabulary" ,"Translations for Sentence patterns, Example sentences and Conversations", "Reference vocabulary and Information" and "Grammar explanations".
541 |aMua
653 |aTiếng Nhật
653 |aJapan
653 |aJapanese language
653 |aSpoken Japanese
690 |aKhoa Ngoại ngữ
691 |aĐông phương học
710 |aスリーエーネットワーク
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 088118-9
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/400 ngonngu/anhbiasach/42039_みんなの日thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 088118 Q12_Kho Mượn_02 495.6 E388 Sách mượn về nhà 1
2 088119 Q12_Kho Mượn_02 495.6 E388 Sách mượn về nhà 2