thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 A882
    Nhan đề: 中・上級日本語教科書日本への招待 = For pre-advanced and advanced learners of Japanese images of Japan /

ISBN 9784130820127
DDC 495.6
Tác giả CN Atsukiko, Kondo (近藤 安月子)
Nhan đề 中・上級日本語教科書日本への招待 = For pre-advanced and advanced learners of Japanese images of Japan / 近藤 安月子, 丸山 千歌
Lần xuất bản Dai 2 han
Thông tin xuất bản Japan : 東京大学出版会, 2008
Mô tả vật lý 205 pages. : illustrations ; 26 cm.
Phụ chú For pre-advanced and advanced learners of Japanese language.
Tóm tắt This volume of exercises and notes accompanies the Images of Japan textbook for advanced-level students of Japanese.
Từ khóa tự do Japanese language
Từ khóa tự do Instructional materials
Từ khóa tự do Teaching Materials
Từ khóa tự do Textbooks for foreign speakers
Từ khóa tự do Teaching Aids and devices
Khoa Khoa Ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Chika Maruyama (丸山 千歌)
Tác giả(bs) TT 東京大学AIKOM日本語プログラム
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 088147-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142034
0021
004278210D8-2E48-4157-BA57-CCFA5C25B903
005202305261012
008230526s2008 ja jpn
0091 0
020 |a9784130820127|c595000
039|a20230526101207|bquyennt|c20230526100957|dquyennt|y20230526100502|zquyennt
040 |aNTT
041 |ajpn
044 |aja
082 |a495.6|bA882|223
100 |aAtsukiko, Kondo (近藤 安月子)
245 |a中・上級日本語教科書日本への招待 = For pre-advanced and advanced learners of Japanese images of Japan / |c近藤 安月子, 丸山 千歌
250|aDai 2 han
260 |aJapan : |b東京大学出版会, |c2008
300 |a205 pages. : |billustrations ; |c26 cm.
500 |aFor pre-advanced and advanced learners of Japanese language.
520 |aThis volume of exercises and notes accompanies the Images of Japan textbook for advanced-level students of Japanese.
541 |aMua
653 |aJapanese language
653 |aInstructional materials
653 |aTeaching Materials
653 |aTextbooks for foreign speakers
653 |aTeaching Aids and devices
690 |aKhoa Ngoại ngữ
691 |aĐông phương học
700 |aChika Maruyama (丸山 千歌)
710 |a東京大学AIKOM日本語プログラム
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 088147-8
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/400 ngonngu/anhbiasach/42034_中・上級thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 088147 Q12_Kho Mượn_02 495.6 A882 Sách mượn về nhà 1
2 088148 Q12_Kho Mượn_02 495.6 A882 Sách mượn về nhà 2