thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 J357
    Nhan đề: 留学生のための日本史 = Japanese history :

ISBN 9784634070103
DDC 495.6
Nhan đề 留学生のための日本史 = Japanese history : an introductory text / 東京外国語大学留学生教育教材開発センター
Thông tin xuất bản Tokyo : 山川出版社, 1990
Mô tả vật lý [8] pages of plates, 171 pages. : illustrations (some color) ; 26 cm.
Tùng thư History
Phụ chú Includes index
Phụ chú In Japanese, with some captions in English
Từ khóa tự do Education
Từ khóa tự do History
Từ khóa tự do Japan
Từ khóa tự do Japan History Study and teaching
Từ khóa tự do Japan History
Khoa Khoa Ngoại ngữ
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 088129-30
000 00000nam#a2200000u##4500
00142003
0021
004A123D391-5F9C-4622-945C-7261707B0723
005202305251557
008230525s1990 ja jpn
0091 0
020 |a9784634070103|c450000
039|a20230525155756|bquyennt|y20230525155116|zquyennt
040 |aNTT
041 |ajpn
044 |aja
082 |a495.6|bJ357|223
245 |a留学生のための日本史 = Japanese history : |ban introductory text / |c東京外国語大学留学生教育教材開発センター
260 |aTokyo : |b山川出版社, |c1990
300 |a[8] pages of plates, 171 pages. : |billustrations (some color) ; |c26 cm.
490 |aHistory
500 |aIncludes index
500|aIn Japanese, with some captions in English
541 |aMua
653 |aEducation
653 |aHistory
653 |aJapan
653 |aJapan History Study and teaching
653 |aJapan History
690 |aKhoa Ngoại ngữ
691 |aĐông phương học
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 088129-30
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/400 ngonngu/anhbiasach/42003_留学生のための日本史thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 088129 Q12_Kho Mượn_02 495.6 J357 Sách mượn về nhà 1
2 088130 Q12_Kho Mượn_02 495.6 J357 Sách mượn về nhà 2