thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 K338
    Nhan đề: 技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか /

ISBN 9784478009260
DDC 495.6
Tác giả CN Kenichiro, Senoo (妹尾 堅)
Nhan đề 技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか / 妹尾 堅
Thông tin xuất bản Japan : 発行:ダイヤモンド社, 2009
Mô tả vật lý 397 pages. ; 20 cm.
Tóm tắt 技術だけで勝つ時代ではない。計画的に創られるイノベーションの競争モデル、インテル・インサイド型、アップル・アウトサイド型、勝利の方程式を解き明かす。
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Japan
Khoa Khoa Ngoại ngữ
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 088110-1
000 00000nam#a2200000u##4500
00141991
0022
00448BF2BAA-0793-4E83-A26A-14346FEB2594
005202305251426
008230525s2009 ja jpn
0091 0
020 |a9784478009260|c707000
039|a20230525142601|bquyennt|y20230525142343|zquyennt
040 |aNTT
041 |ajpn
044 |aja
082 |a495.6|bK338|223
100 |aKenichiro, Senoo (妹尾 堅)
245 |a技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか / |c妹尾 堅
260 |aJapan : |b発行:ダイヤモンド社, |c2009
300 |a397 pages. ; |c20 cm.
520 |a技術だけで勝つ時代ではない。計画的に創られるイノベーションの競争モデル、インテル・インサイド型、アップル・アウトサイド型、勝利の方程式を解き明かす。
541 |aMua
653 |aTiếng Nhật
653 |aJapan
690 |aKhoa Ngoại ngữ
691 |aĐông phương học
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 088110-1
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/400 ngonngu/anhbiasach/41991_技術力で勝る日本がthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 088110 Q12_Kho Mượn_02 495.6 K338 Sách mượn về nhà 1
2 088111 Q12_Kho Mượn_02 495.6 K338 Sách mượn về nhà 2