thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.3124 N763
    Nhan đề: Employee training and development /

ISBN 9780078112850
DDC 658.3124
Tác giả CN Noe, Raymond A.
Nhan đề Employee training and development / Raymond A. Noe
Lần xuất bản 7th ed.
Thông tin xuất bản Boston :McGraw-Hill Higher Education,2017
Mô tả vật lý 575 p. ;24 cm.
Từ khóa tự do Personnel management
Từ khóa tự do Occupational training
Từ khóa tự do Employee training
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
000 00735nam a2200289 # 4500
00133432
0021
00420696377-9F2E-4BF1-A533-788515421C6D
005202111231359
008211123s2017 enk eng
0091 0
020|a9780078112850
039|a20211123135927|bnghiepvu|y20211123125009|zngantk
040|aNTT
0411|aeng
044|aenk|ba-vt
0821|a658.3124|bN763|221
1001|aNoe, Raymond A.
24510|aEmployee training and development /|cRaymond A. Noe
250|a7th ed.
260|aBoston :|bMcGraw-Hill Higher Education,|c2017
300|a575 p. ;|c24 cm.
6534|aPersonnel management
6534|aOccupational training
6534|aEmployee training
690|aKhoa Quản trị Kinh doanh
691|aQuản trị nguồn nhân lực
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/anhbiasach/33432_employee training and developmentthumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào