thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.311 H4989
    Nhan đề: Staffing Organizations /

DDC 658.311
Tác giả CN Heneman, Herbert G.
Nhan đề Staffing Organizations / Herbert G Heneman
Thông tin xuất bản McGraw-Hill Education, 2015
Mô tả vật lý tr.768 ; cm.9,4
Từ khóa tự do Organizations
Từ khóa tự do Staffing Organizations
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000u##4500
00133430
0021
004104FDCF3-3A24-44C4-A1C9-4722D3BCE34E
005202111231559
008211123s2015 enk ang
0091 0
039|a20211123155902|bnghiepvu|c20211123123356|dtainguyendientu|y20211123123253|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a658.311|bH4989|223
100 |aHeneman, Herbert G.
245 |aStaffing Organizations / |cHerbert G Heneman
260 |aMcGraw-Hill Education, |c2015
300 |atr.768 ; |ccm.9,4
653 |aOrganizations
653 |aStaffing Organizations
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aQuản trị nguồn nhân lực
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/650 quanlyvadichvuphuthuoc/anhbia/33430_staffing organizationsthumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào