thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 158.7 L964
    Nhan đề: Giáo trình tâm lý học lao động /

ISBN 9786049096549
DDC 158.7
Tác giả CN Lương, Văn Úc
Nhan đề Giáo trình tâm lý học lao động / Lương Văn Úc chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
Mô tả vật lý 391 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cung cấp kiến thức tổng quan về tâm lý học lao động và các kiến thức về cơ sở tâm lý của của tổ chức quá trình lao động, sự thích ứng của kỹ thuật và công việc đối với con người, của con người với kỹ thuật và công việc, giao tiếp nhân sự, nghệ thuật đàm phán nhân sự, tâm lý của quản trị nhóm, của lao động quản lý và tâm lý người lao động
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Lao động
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133428
0022
0047301FF8A-9C71-466D-9696-A5AE74624BFC
005202210090921
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786049096549
039|a20221009092135|btainguyendientu|c20221004163106|dquyennt|y20211123121202|zngantk
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a158.7|bL964|223
100 |aLương, Văn Úc|echủ biên
245 |aGiáo trình tâm lý học lao động / |cLương Văn Úc chủ biên
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2015
300 |a391 tr. ; |c21 cm.
520 |aCung cấp kiến thức tổng quan về tâm lý học lao động và các kiến thức về cơ sở tâm lý của của tổ chức quá trình lao động, sự thích ứng của kỹ thuật và công việc đối với con người, của con người với kỹ thuật và công việc, giao tiếp nhân sự, nghệ thuật đàm phán nhân sự, tâm lý của quản trị nhóm, của lao động quản lý và tâm lý người lao động
653 |aTâm lí học
653 |aLao động
690|aKhoa Quản trị Kinh doanh
691|aQuản trị nguồn nhân lực
691|aQuản trị nguồn nhân lực
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/100 triethocvatamlyhoc/anhbiasach/33428_giáo trình tâm lý học lao độngthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào