Ngày đăng bài: 12/08/2022 16:16
Lượt xem: 10139
THÔNG BÁO Vv Tạm ngưng phục vụ tại tầng Trệt TT TT-Thư viện

Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 31/08/2022 (dự kiến) tầng Trệt Trung tâm Thông tin – Thư viện tạm ngưng phục vụ Bạn đọc để thực hiện công tác kiểm kê:

  • Thư viện chỉ nhận trả tài liệu từ bạn đọc
  • Bạn đọc không được mượn tài liệu trong thời gian này
  • Bạn đọc di chuyển lên tầng 3 Thư viện để sử dụng không gian học tập và trả tài liệu
  • Các tài liệu có hạn trả từ 15 – 31/08/2022 sẽ được tự gia hạn đến ngày 05/09/2022.