thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 153.69 P3631
    Nhan đề: Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể = The definitive book of body language /

ISBN 9786043128925
DDC 153.69
Tác giả CN Pease, Allan
Nhan đề Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể = The definitive book of body language / Allan Pease, Barbara Pease ; Lê Huy Lâm dịch
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2021
Mô tả vật lý 452 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 22 cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cần thiết về ngôn ngữ cơ thể, giúp bạn biết cách tạo ấn tượng tốt với người khác, cách nhận biết người khác đang nói dối, cách tham dự phỏng vấn và thương lượng hiệu quả cũng như cách chọn bạn
Từ khóa tự do Ngôn ngữ cơ thể
Từ khóa tự do Giao tiếp
Khoa Khoa Du lịch và Việt Nam học
Tác giả(bs) CN Pease, Barbara
Tác giả(bs) CN Lê, Huy Lâm
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(1): 090388
000 00000nam#a2200000u##4500
00149805
0022
0046A225517-E10E-4F91-93F4-49B709B1A7A9
005202403261637
008240326s2021 vm vie
0091 0
020 |a9786043128925|c198000
039|a20240326163757|bquyennt|c20240326153659|dquyennt|y20240326153228|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a153.69|bP3631|223
100 |aPease, Allan
245 |aCuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể = The definitive book of body language / |cAllan Pease, Barbara Pease ; Lê Huy Lâm dịch
250 |aTái bản
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, |c2021
300 |a452 tr. : |bảnh, tranh vẽ ; |c22 cm.
504|aThư mục: tr. 445-452
520|aCung cấp những kiến thức cần thiết về ngôn ngữ cơ thể, giúp bạn biết cách tạo ấn tượng tốt với người khác, cách nhận biết người khác đang nói dối, cách tham dự phỏng vấn và thương lượng hiệu quả cũng như cách chọn bạn
541 |aMua
653 |aNgôn ngữ cơ thể
653|aGiao tiếp
690 |aKhoa Du lịch và Việt Nam học
691|aDu lịch
700 |aPease, Barbara
700 |aLê, Huy Lâm|edịch
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(1): 090388
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/100 triethocvatamlyhoc/anhbiasach/49805_cuonsachhoanhaothumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 090388 Q12_Kho Mượn_01 153.69 P3631 Sách mượn về nhà 1 Chưa sẵn sàng