thông tin biểu ghi
ISBN 9780764508875
DDC 324.0973
Tác giả CN DeLaney, Ann
Nhan đề Politics for dummies / Ann DeLaney
Lần xuất bản 2nd ed
Thông tin xuất bản New Jersy : Hungry Minds, 2002.
Mô tả vật lý 338 p. ; 22 cm.
Tùng thư For dummies.
Tóm tắt This introduction to American politics discusses personal involvement, elected officials, the two-party political system, campaigns, and presidential politics
Thuật ngữ chủ đề Politics and government
Thuật ngữ chủ đề Politics, Practical -United States-Politics and government.United States
Khoa Sách Giải trí - Tham khảo
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 073851
000 00000nam#a2200000u##4500
00125517
0022
004A05A2AC2-4DF4-421E-BDED-AFE302F61537
005202011100903
008201110s2002 nju eng
0091 0
020 |a9780764508875
039|a20201110090315|bnghiepvu|y20201110085910|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anju
082 |a324.0973|bD3372|223
100 |aDeLaney, Ann
245 |aPolitics for dummies / |cAnn DeLaney
250 |a2nd ed
260 |aNew Jersy : |bHungry Minds, |c2002.
300 |a338 p. ; |c22 cm.
490 |aFor dummies.
520 |aThis introduction to American politics discusses personal involvement, elected officials, the two-party political system, campaigns, and presidential politics
541 |aDự án VN Book Drive
650 |aPolitics and government
650 |aPolitics, Practical |vUnited States|xPolitics and government.United States
690 |aSách Giải trí - Tham khảo
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 073851
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/25517_politics for dummiesthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 073851 Q12_Kho Mượn_02 324.0973 D3372 Sách mượn tại chỗ 1