Sách tham khảo (Tất cả)
Applied statistics and probability for engineers / Douglas C Montgomery Đầu mục:1 Tài liệu số:0

Applied Statistics and Probability for Engineers provides a practical approach to probability and statistical methods. Students learn how the material will be relevant in their careers by including a rich collection of examples and problem sets that reflect realistic applications and situations. This product focuses on real engineering applications and real engineering solutions while including material on the bootstrap, increased emphasis on the use of p-value, coverage of equivalence testing, and combining p-values. The content, examples, exercises and answers presented in this product have been meticulously checked for accuracy

Intermediate accounting / David Spiceland ...[at el] Đầu mục:1 Tài liệu số:0

The Spiceland/Nelson/Thomas/Winchel author team has created the new standard in Intermediate Accounting by providing students with the most accessible, comprehensive, and current Intermediate Accounting learning system. The rigorous yet readable approach has won over instructors across the country, while the conversational and consistent voice of this highly dedicated and deeply engaged author team has significantly improved student understanding.

International financial statement analysis / Thomas R Robinson; Elaine Henry; Michael A Broihahn Đầu mục:1 Tài liệu số:0

Analysis, 4th Edition provides the most up-to-date detail for the successful assessment of company performance and financial position regardless of country of origin. The seasoned experts at the CFA Institute offer readers a rich, clear reference, covering all aspects from financial reporting mechanics and standards to understanding income and balance sheets. Comprehensive guidance toward effective analysis techniques helps readers make real-world use of the knowledge presented, with this new third edition containing the most current standards and methods for the post-crisis world. Coverage includes the complete statement analysis process, plus information on income tax accounting, employee compensation, and the impact of foreign exchange rates on the statements of multinational corporations.

Lớp tập huấn quản trị dữ liệu số : Dành cho cán bộ thư viện Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Giới thiệu hệ thống phần mềm thuộc dự án điện tử dùng chung VNeus, gi ới thiệu và hướng dẫn sử dụng, biên mục, quản lý profile trên Dspace

Giáo trình xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày những khái niệm và công thức cơ bản về: sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất, biến ngẫu nhiên nhiều chiều, mẫu thống kê và ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, phân tích hồi quy

Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí / Trần Quốc Hùng

Cung cấp những kiến thức cơ bản về dung sai và lắp ghép các mối ghép thường dùng trong ngành chế tạo máy, cụ thể trên bề mặt trơn, phương pháp phân biệt sai lệch hình dạng và vị trí - nhám bề mặt, dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình, phân biệt chuỗi kích thước và kĩ thuật đo, đo kích thước dài, đo kích thước góc, đo sai lệch hình dạng và vị trí

Preservation of fish and meat Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Tài liệu tham khảo về hỗ trợ khởi nghiệp dành cho sinh viên Đại học / Tổ Cộng tác triển khai Đề án 1665 Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Cung cấp các kiến thức nền tảng về đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, từ đó nâng cao nhận thức của sinh viên và hình thành tư duy đúng đắn trong lựa chọn nghề nghiệp và sáng tạo giá trị.