Ngày đăng bài: 05/09/2019 07:03
Lượt xem: 12103
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn "Kỹ năng tìm kiếm và khai thác nguồn tài nguyên thông tin"

Nhằm giúp bạn đọc có thêm những kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên điện tử một cách hiệu quả phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, theo định kỳ, Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng tìm kiếm và khai thác nguồn tài nguyên thông tin”.

Thời gian: vào lúc 13h30 – 16h ngày 11 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Tại Phòng máy tra cứu, Tầng 3 – Trung tâm Thông tin – Thư viện, cơ sở An Phú Đông, Quận 12.

Trân trọng kính mời bạn đọc có quan tâm đến tham dự !