Ngày đăng bài: 11/05/2023 14:56
Lượt xem: 1058
Thư viện Đại học Nguyễn Tất Thành tham dự hội thảo “Thư viện đại học trong thế giới hậu COVID” do Thư viện Đại học RMIT tổ chức

Ngày 24/02/2023 vừa qua, Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Nguyễn Tất Thành đã cử nhân sự tham dự hội thảo “Thư viện đại học trong thế giới hậu COVID” do Thư viện Đại học RMIT Việt Nam tổ chức.

Nội dung hội thảo xoay quanh các vấn đề quan trọng trong ngành thư viện hậu đại dịch COVID, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia thư viện đại học trong và ngoài nước. Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nguồn tài nguyên giáo dục mở, xuất bản học thuật, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu, marketing thư viện và các chủ đề liên quan đến thư viện số.

Tại hội thảo các chuyên gia đã trình bày các báo cáo:

  • Thay đổi để phát triển: Duy trì khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên Thư viện – Uyên Nguyễn & Thy Trần
  • Phương pháp tiếp cận tích hợp lấy sinh viên làm trung tâm cho các sự kiện thư viện: Covid 19 và Tương lai – Công Đào & Tâm Thạch
  • Hỗ trợ học tập trực tuyến qua hình thức tutorial (hướng dẫn kỹ năng) Thư viện: các kinh nghiệm rút ra trong và sau Covid – Hiên Trần
  • Khả năng thích ứng với hoàn cảnh khó khăn: duy trì dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu trong đại dịch – Nguyệt Huỳnh
  • Sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động dạy và học tại Đại học RMIT Việt Nam – Châu Đỗ

​Một số hình ảnh khác tại hội thảo: 

                     

                                                                                                                                              TTTT-TV./.