Giới thiệu kho sách thư viện (Kỳ 6)

25-04-2017 10-19 Office Lens (4)

Năm 1892, các nhà hóa học họp ở Genève (Thụy Sĩ) đề xuất hệ thống danh pháp Hóa hữu cơ để thay thế những tên thông thường hoặc những tên có tính hệ thống thấp. Từ đó có rên gọi danh pháp Genève. Năm 1932, Hiệp hội Hóa học Quốc tế (IUC, International Union of Chemistry) họp tại Liège (Bỉ) xem xét, chỉnh lý những quy tắc danh pháp Genève thành quy tắc Liège. Các quy tắc này được hoàn thiện thêm vào những năm 1936 tại Lucerne (Thụy Sĩ) và 1938 tại Roma (Ý). Năm 1974, Hiệp hội Hóa học Cơ bản và Ứng dụng (IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry) họp tại Luân Đôn để bổ sung các quy tắc của danh pháp đương thời và xây dựng nên danh pháp IUPAC, các phần quan trọng được thông qua tại kỳ họp của IUPAC tại Paris năm 1957. Từ đó đến nay, IUPAC thường xuyên bổ sung và hoàn chỉnh các quy tắc của danh pháp, không xem danh pháp đó là tĩnh tại, trái lại cần được phát triển liên tục. Phiên bản về các quy tắc danh pháp Hóa Hữu cơ công bố năm 1997 khuyến nghị những thay đổi và bổ sung cần thiết phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực hóa học…

Nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về danh pháp hóa học hữu cơ theo quqy định của IUPAC, chúng tôi biên soạn quyển sách “Danh Pháp Hóa Học Hữu Cơ”. Quyển sách có 6 chương…Nội dung quyển sách bao gồm danh pháp tất cả các loại chất hữu cơ. Các nhóm chức và hợp chất chức được trình bày theo thứ tự ưu tiên. Các hợp chất có nhiều chức đều được phân tích và cách đặt tên căn cứ vào nhóm chức ưu tiên cao nhất làm gốc. Hy vọng phần này sẽ giúp ích cho nhiều bạn đọc khi tìm hiểu và nâng cao kiến thức về danh pháp, từ đó có thể viết được công thức cấu tạo và đặt tên các chất mong muốn.

(Trích Lời nói đầu)

  • Tiêu đề, đề mục: Hóa hữu cơ, Hóa học
  • DDC: 547
  • Kho: Kho đọc NTT, Kho mượn NTT

Chi tiết mời các bạn tra cứu thêm tại đây