Thông báo thay đổi giờ phục vụ tại Thư viện NTTU

Trung tâm Thông tin – Thư viện xin thông báo đến toàn thể quý bạn đọc và các bạn sinh viên NTTU thời gian phục vụ mới, cụ thể như sau:

Tại cơ sở Quận 12 và Quận 4 (Phòng Đọc và Phòng Tra cứu Thông tin)

  • Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 7g30 đến 21g00
  • Thứ Bảy và Chủ Nhật: từ 7g30 đến 17g00

Tại cơ sở Quận 7

  • Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 7g30 đến 17g00
  • Thứ Bảy: từ 7g30 đến 11g30

Lịch phục vụ mới sẽ được áp dụng từ Thứ Hai, ngày 13/11/2017

Trân trọng Thông báo !

Thư viện NTTU