Thông báo: giảm học phí, thông tin kết quả giải quyết học vụ SV, cập nhật thông tin SV

logo dai hoc_khong nen

NTTU – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xin thông báo đến sinh viên toàn trường về việc nhận hồ sơ xét giảm học phí; thực hiện khai báo, cập nhật thông tin đối với sinh viên; thông tin kết quả giải quyết học vụ cho sinh viên trên website http://ctsv.ntt.edu.vn.

Phòng Công tác Sinh viên là đơn vị tiếp nhận, phối hợp giải quyết các vấn đề học vụ và quản lí sinh viên toàn Trường. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, hướng đến mục tiêu chăm sóc và hỗ trợ sinh viên ngày càng tốt hơn, nay Nhà trường thông báo đến sinh viên trong toàn Trường về việc nhận hồ sơ xét giảm học phí; thực hiện khai báo, cập nhật thông tin đối với sinh viên; thông tin kết quả giải quyết học vụ cho sinh viên trên website http://ctsv.ntt.edu.vn.

Mời các bạn sinh viên xem thông báo cụ thể theo đường dẫn dưới đây:

1.Thông tin kết quả giải quyết học vụ cho sinh viên trên website http://ctsv.ntt.edu.vn.

2. Thực hiện khai báo, cập nhật thông tin đối với sinh viên

3. Bảng khai báo, cập nhật thông tin năm học 2016-2017

4. Nhận hồ sơ xét giảm học phí

5. Đơn xin miễn, giảm học phí

6. Phiếu kê khai nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí

Bộ phận Truyền thông

Nguồn: ntt.edu.vn