Giới thiệu tủ sách thư viện (Kỳ 82)

…Tư duy phá cách là một tập hợp các phương pháp giúp thay đổi thế giưới quan của bạn nhằm tìm kiếm những giải pháp giúp thay đổi thế giới quan của bạn nhằm tìm kiếm những giải pháp đột phá đầy sáng tạo cũng như tư duy theo những đường lối hoàn toàn mới mẻ. Và một trong những chìa khóa đạt đến tư duy phá cách chính là phương pháp Nhận thức thấu hiểu (Understanding Perception) – vì sao ta nên nhìn nhận sự việc theo cách riêng, và đó là những cách nào? Nguyên nhân gì khiến ta dễ bỏ sót các chi tiết? Và làm thế nào để thay đổi góc nhìn trước thế giới quan rộng lớn xung quanh? Hay nói cách khác, làm thế nào để tư duy đột phá mà không bị ảnh hưởng bới những lề thói định sẵn?

(Trích Lời nói đầu)

  • Tiêu đề, đề mục: Steve Jobs, Sự nghiệp, Tiểu sử, Công nghiệp máy tính
  • DDC: 338.761
  • Kho: Kho APĐ

Chi tiết mời các bạn tra cứu thêm tại đây