Giới thiệu tủ sách thư viện (Kỳ 64)

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học. Trong lịch sử, nhiều tấm gương ham học hỏi đã được truyền tụng, chảng hạn, bắt đom đóm bỏ vào lọ làm ánh sáng thay đèn, buộc tóc lên xà cao để không ngủ gật mà tập viết chữ, lấy que vạch trên đất để học thay giấy bút, sáu bảy mươi tuổi vẫn học để đỗ đạt, ra làm quan,…

Sử sách cũng ghi chép về nhiều vi vua ham học, giỏi thơ văn, nhưng đa phần khi nói về họ, người ta chỉ biết về công nghiệp, về việc quản lý đất ước thời vị vua ấy trị vì, còn việc khai thác ra đề tàu các vua chúa ham học hỏi ít khi đề cập tới….Do đó cuốn sách này sẽ kể về cuộc đời, sự ham học hỏi, khả năng và tài năng văn học của một số vua chúa , đặc biệt là các vị vua như Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trịnh Sâm, Minh Mạng, Tự Đức,….Nhờ có tầm cao trí tuệ, nhiều vua chúa có hiểu biết khá sâu sắc về đạo Nho, về các nước lân bang, giỏi giang trong việc quản lý đất nước, biết sử dụng nhân tài hoặc có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn hóa của đất nước. Nhiều tác phẩm của các vị vua, trong đó đặc biệt các tác phẩm của Trần Nhân Tông, không chỉ có giá trị văn học mà còn có giá trị về Triết học Phật giáo ở Việt Nam.

(Trích Lời nói đầu)

  • Tiêu đề, đề mục: Lịch sử, Vua, Nhân vật lịch sử, Việt Nam
  • DDC: 959.7
  • Kho: Kho mượn NTT, Kho đọc NTT, Kho mượn Q7, Kho đọc Q7, Thư viện Q12

Chi tiết mời các bạn tra cứu thêm tại đây