Giới thiệu tủ sách thư viện (Kỳ 58)

Thực hiện một số điều cảu Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo trung cấp ngành Y tế. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn cơ sở và chuyên môn theo yêu cầu của chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo trung cấp y tế.

Sách Kiểm nghiệm thuốc được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục nghề nghiệp của Bộ Y tế biên soạn trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt…Sách được cấu trúc gồm 22 bài bám sát theo chương trình giáo dục với những nội dung theo hướng dẫn chuẩn quốc gia. Tài liệu là tiền đề để các giáo viên và học sinh các trường có thể áp dụng phương pháp dạy – học tích cực.

(Trích Lời nói đầu)

  • Tiêu đề, đề mục: Dược phẩm, Kiểm nghiệm, Y học kiểm nghiệm, Thuốc, Kiểm thuốc
  • DDC: 615.1
  • Kho: Kho đọc NTT, Kho mượn NTT

Chi tiết mời các bạn tra cứu thêm tại đây