Giới thiệu tủ sách thư viện (Kỳ 57)

Để cung cấp tài liệu cho sinh viên đại học Dược học tập thuận lợi, Bộ môn Ký sinh trùng khoa Dược Trường Đại học Y dược TPHCM đã biên soạn cuốn Ký sinh trùng với mục đích trang bị kiến thức cơ bản về những bệnh ký sinh trùng phổ biến ở Việt Nam.

Sách Ký sinh trùng hướng tới đối tượng sử dụng là sinh viên ngành Dược. Nội dung cuốn sách chỉ đề cập giới hạn đến những ký sinh trùng thường gặp ở Việt Nam. Sách được các tác giả là nhà giáo có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết nghề nghiệp biên soạn. Nội dung gồm 5 chương. Ngoài ra trước đại dịch HIV/AIDS và miễn dịch cộng đồng đang có khuynh hướng suy giảm, bệnh do vi nấm gây ra ngày càng gia tăng nên chúng tôi thêm chương vi nấm gây bệnh. Mỗi loại ký sinh trùng và vi nấm được trìn bày theo các nội dung chính sau: hình thể học, chu trình phát triển, bệnh học, chẩn đaons, những thuốc dùng để điều trị, các biện pháp phòng ngừa.

(Trích Lời nói đầu)

  • Tiêu đề, đề mục: Ký sinh trùng, Y học
  • DDC: 616.9
  • Kho: Kho đọc NTT, Kho mượn NTT

Chi tiết mời các bạn tra cứu thêm tại đây