Giới thiệu tủ sách thư viện (Kỳ 55)

Người Việt Nam có câu “buôn tài không bằng dài vốn”. Vốn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Như trong thờ đại toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế vốn đã lưu thông khắp nơi. Các nhà đầu tư bèn tìm nơi nào có lợi nhuận cao, an toàn là họ bỏ vốn vào. Nhờ hệ thống ngân hàng và các công ty tài chính phát triển nên các nhà doanh nghiệp thường sử dụng 60 – 70% vốn vay của các ngân hàng và tổ chức tài chính. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, ngày càng có nhiều doanh nghiệp thành tỉ phú nhờ ý tưởng kinh doanh như Facebook, Apple, Alibaba v.v…nhưng dù thế nào chăng nữa vẫn phải cần vốn…

Thế kỷ 21 phá triển như vũ bão của khoa học công nghệ, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin, vận tải nhanh, những hình thức buôn bán mới qua mạng (thương mại điện tử) đang dần thay thế các sản phẩm truyền thống và phương thức kinh doanh truyền thống nên nhà doanh nghiệp muốn thành đạt phải có cả hai điều kiện buôn tài và dài vốn. Dài vốn ở đây không có nghĩa là vốn của mình mà phải biết thu xếp các nguồn vốn trung và dài hạn. Không nên vay nóng để đầu tư dài hạn. Đồng thời phải sử dụng đồng vốn hiệu quả nhất để nâng cao năng lực cạnh trnh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

(Trích Lời nói đầu)

  • Tiêu đề, đề mục: Nguồn vốn, Vốn đầu tư
  • DDC: 332.6
  • Kho: Kho đọc NTT, Kho đọc Q7, Kho APĐ

Chi tiết mời các bạn tra cứu thêm tại đây