Giới thiệu tủ sách thư viện (Kỳ 54)

Cho đến tận hôm nay, khái niệm và định nghĩa về điều cốt lõi , giá trị cốt lõi trong kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn chưa được làm sáng tỏ. Nhận thức về điều cốt lõi, giá trị cốt lõi đối với các nhà khao học và các doanh nhân vẫn còn nhiều khác nhau. Có nhiều đĩnh nghĩa khác nhau về điều cốt lõi, giá trị cốt lõi trong kinh doanh. Có ý kiến cho rằng đó là tất cả những gì được công ty coi là không thể trả bằng tiền hay không thể thay đổi. Các giá trị cốt lõi tạo ra một nền tảng để hình thành nên nội quy của công ty. Hoặc giá trị cốt lõi là một hệ thống niềm tin ảnh hưởng tới cách cư xử giữa con người với con người hay giữa các nhóm người với nhau. Những giá trị cốt lõi là “linh hồn” của tổ chức; là những giá trị hiệu quả đã ăn sâu vào trong tổ chức; giá trị cốt lõi giúp hình thành nên tâm lý tổ chức từ đó nó có thể ủng hộ hay lại bỏ tâm lý cá nhân. Các giá trị cốt lõi là  những quy tắc hướng dẫn thết yêu và lâu dài; giá trị cốt lõi là một số rất hiếm những quy tắc hướng dẫn có khả năng ảnh hưởng vô cùng lớn, là linh hồn của tổ chức.

Bàn về giá trị cốt lõi của doanh nghiệp rất đa dạng và phong phú, không thể có một công thức chung cho tất cả doanh nghiệp mà chủ yếu là gợi mở ý tưởng và nhận thức từng doanh nhân trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình mà lựa chọn giá trị cốt lõi, điều cốt lõi một cach đúng đắn nhất.

(Trích Lời nói đầu)

  • Tiêu đề, đề mục: Doanh nghiệp, Kinh doanh
  • DDC: 338.7
  • Kho: Kho đọc NTT, Kho mượn NTT, Kho APĐ, Kho mược Q7, Kho đọc Q7

Chi tiết mời các bạn tra cứu thêm tại đây