Giới thiệu sách “Lễ Nghi Công Sở”

Đất nước ta là một quốc gia có phép tắc lễ nghi. Từ mấy nghìn năm trước, tổ tiên của ta đã xây dựng một hệ thống chế độ phép tắc lễ nghi rất hoàn thiện. Trong xã hội ta, phép tắc lễ nghi không bao giờ không tồn tại, xuất hành giữ lễ, ngồi nằm giữ lễ, yến tiệc giữ lê, cưới hỏi mai táng giữ lễ, chúc thọ sinh con giữ lễ, chinh chiến cũng giữ lễ…Trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội qua mấy nghìn năm của nước ta, phép tắc lễ nghi đã có những tác dụng không thể đánh giá hết được, thực sự đã trở thành một loại gien văn háo lưu truyền lại hết đời này qua đời khác trong bản thân những con người của dân tộc ta…

Đối với một quốc gia, một dân tộc mà nói, việc chú trọng tới phép tắc lễ nghi, có thể nâng cao được tố chất văn hóa khoa học cho cả một dân tộc. Người xưa nói “Quốc vô lễ bất nịnh, “Quốc thượng lễ tắc quốc xương” có nghĩa là “Đất nước không giữ lễ sẽ không yên ổn”, “Đất nước chuộng lễ tất sẽ giàu có hưng thịnh”. Phép tắc lễ nghi thoạt nhìn thì cho rằng đó là một sự việc nhỏ bé vạn vật cực kỳ bình thườn, cực kỳ phổ thông trong công tac shangf ngày, thế nhưng trái lại nó đã đại diện cho một loại sức mạnh đạo đức rất sâu sắc, loại sức mạnh đạo đức này đã ngấm ngầm đổi thay thể hiện ở trên thân tất cả mọi công dân, nó sẽ có thẻ trở thành một loại tinh thần dân tộc to lớn, có thể phát huy chính khí, tăng cường sức mạnh đoàn ết, hund dúc tinnhf cảm phong cách, làm trong sách tâm linh. Chú trọng phép tắc lễ nghi, sẽ có thể củng cố và phát triển trật tự sản xuất và đời sống của nhân dấn, thúc đẩy được sự tiến bộ của xã hội.

Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc !