Giới thiệu sách “Kỹ Năng Lập Trình”

LAP TRINHNếu như sự hiểu biết cú pháp, cấu trúc các ngôn ngữ lập trình được ví như sự hiểu biết về một chiếc xe thì kỹ năng lập tình là khả năng “tay lái” của bạn khi điều khiển chiếc xe đó. Qua đây có thể thấy được tầm quan trọng của kỹ năng lập trình đối với một lập trình viên. Nó không những giúp cho việc lập trình các mã lệnh một cách khoa học, mà còn là thước đo về độ nhạy bén của lập trình viên trong việc lập thuật toán để xử lý một yêu cầu thực tế. Vì thế hôm nay, TTTT-TV ĐH Nguyễn Tất Thành xin giới thiệu với các bạn quyển sách “Kỹ năng lập trình” dưới dạng một ebook.
Ebook Kỹ năng lập trình có nội dung được trình bày thành 9 chương. Trong đó chương 1 trình bày về phong cách lập trình, thuật toán và cấu trúc dực liệu là chủ đề của chương 2, chương 3 mô tả cách thiết kế và cài đặt của một chương trình, chương 4 trình bày quá trình phát triển một thư viện nhỏ, chương 5 đưa ra những chiến lược và chiến thuật để công việc gỡ rối được thực hiện có hệ thống và hiệu quả,… Tham khảo nội dung của cuốn sách để nắm nội dung cụ thể của từng chương. Mời các ban cùng tham khảo.
Ebook hiện có tại trang web tailieuso.ntt.edu.vn, mời các bạn tham khảo.