thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.872 R4621
    Nhan đề: The complete e-commerce book :

ISBN 9781138412422
DDC 658.872
Tác giả CN Reynolds, Janice
Nhan đề The complete e-commerce book : design, build & maintain a successful Web-based business / Janice Reynolds
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản San Francisco : CMP Books ; Berkeley, Calif. : Distributed to the Book trade in the U.S. by Publishers Group West, 2004
Mô tả vật lý v, 374 pages. : illustrations ; 23 cm.
Phụ chú Includes index.
Tóm tắt This text explains every aspect of building a successful e-commerce operation, from planning and strategy through implementation, marketing, and customer service.
Thuật ngữ chủ đề Internet marketing.
Thuật ngữ chủ đề Electronic commerce.
Thuật ngữ chủ đề Business enterprises-Computer networks.
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 078563
000 00000nam#a2200000u##4500
00133507
0021
00496711E14-E6C5-4129-BB22-20B71BE14892
005202111261616
008211126s2004 cau eng
0091 0
020 |a9781138412422|c5157000
039|a20211126161622|bnghiepvu|y20211126154400|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |acau
082 |a658.872|bR4621|223
100 |aReynolds, Janice
245 |aThe complete e-commerce book : |bdesign, build & maintain a successful Web-based business / |cJanice Reynolds
250 |a2nd ed.
260 |aSan Francisco : CMP Books ; Berkeley, Calif. : |bDistributed to the Book trade in the U.S. by Publishers Group West, |c2004
300 |av, 374 pages. : |billustrations ; |c23 cm.
500 |aIncludes index.
520 |a This text explains every aspect of building a successful e-commerce operation, from planning and strategy through implementation, marketing, and customer service.
541 |aMua
650 |aInternet marketing.
650 |aElectronic commerce.
650 |aBusiness enterprises|xComputer networks.
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
691 |aKế toán
692 |aThương mại điện tử trong Kế toán
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 078563
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/anhbiasach/33507_the complete e-commerce bookthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 078563 Q12_Kho Mượn_02 658.872 R4621 Sách mượn tại chỗ 1