Thông báo về việc chuyển đổi nơi đăng ký làm thẻ sinh viên.

Trung tâm Thông tin – Thư viện xin thông báo đến các bạn sinh viên: Kể từ ngày 10/07/2017, việc đăng ký làm lại thẻ sinh viên, thẻ liên kết ngân hàng sẽ chuyển từ Văn phòng Thư viện về phòng công tác sinh viên. Các bạn sinh viên có nhu cầu làm lại thẻ vui lòng liên hệ với phòng công tác sinh viên tại cơ sở 300A

Điểm thi THPT Quốc Gia 2017 !

Mời các bạn sĩ tử trong kỳ thi THPT 2017 cũng như các bạn sinh viên NTTU có anh em, người thân là sĩ tử trong kỳ thi vừa rồi xem kết quả nhé !