Thông báo về việc chuyển đổi nơi đăng ký làm thẻ sinh viên.

Trung tâm Thông tin – Thư viện xin thông báo đến các bạn sinh viên: Kể từ ngày 10/07/2017, việc đăng ký làm lại thẻ sinh viên, thẻ liên kết ngân hàng sẽ chuyển từ Văn phòng Thư viện về phòng công tác sinh viên. Các bạn sinh viên có nhu cầu làm lại thẻ vui lòng liên hệ với phòng công tác sinh viên tại cơ sở 300A