Ngày đăng bài: 26/08/2022 22:09
Lượt xem: 9576
Thông báo Về việc dùng thử Cơ sở dữ liệu OECD

Trung tâm Thông tin Thư viện triển khai giới thiệu đến Quý bạn đọc dùng thử Cơ sở dữ liệu OECD.

OECD iLibrary cung cấp hàng nghìn sách điện tử, chương sách, báo, tạp chí, bảng biểu và đồ thị,...,cụ thể gồm có:

  • 16.650 sách điện tử (ebook titles)
  • 90.390 chương (chapters)
  • 277.060 bảng biểu và đồ thị (tables and graphs)\
  • 2.550 bài báo (articles)
  • 6.390 bản tóm tắt đa ngôn ngữ (multilingual summaries)
  • 7 690 tạp chí (working papers)
  • 7 tỷ điểm dữ liệu trên 44 bộ dữ liệu

File hướng dẫn truy cập đính kèm: NHẤN VÀO ĐÂY

 

                                                                      Trung tâm Thông tin – Thư viện