Ngày đăng bài: 21/06/2022 10:37
Lượt xem: 17763
Thông báo V/v Tài khoản đăng nhập sử dụng giải pháp tìm kiếm tập trung EDS (EBSCO Discovery Service và Hệ thống quản lý truy cập OpenAthens)

 Hiện tại, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã gửi thông tin tài khoản và hướng dẫn đăng nhập sử dụng giải pháp tìm kiếm tập trung EDS (cổng tìm kiếm tập trung EBSCO Discovery Service và Hệ thống quản lý truy cập OpenAthens) qua email cho toàn thể Bạn đọc.

 Cần hỗ trợ trong quá trình đăng nhập và sử dụng. Quý Bạn đọc liên hệ email Thư viện: thuvienntt@ntt.edu.vn

Trân trọng./

TT Thông tin - Thư viện