Ngày đăng bài: 10/05/2021 14:18
Lượt xem: 27325
THÔNG BÁO VỀ HẠN MƯỢN - TRẢ TÀI LIỆU TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC (HỌC ONLINE) DO DỊCH COVID
Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng thông báo:
🔺 Thư viện tạm ngưng phục vụ ngoài giờ (16h30 – 20h30 hàng ngày, Thứ bảy và Chủ nhật) từ ngày 10/05/2021 đến ngày đi học lại theo thông báo của Trường.
🔺 Bạn đọc mượn tài liệu có hạn trả từ ngày 10/05/2021 đến ngày 24/05/2021 sẽ được hệ thống tự động chuyển hạn trả đến ngày đi học lại theo thông báo của Trường!
🔺 Sau khi có lịch thông báo đi học trở lại, bạn đọc vui lòng làm thủ tục trả hoặc gia hạn mượn tài liệu theo quy định.
     Trân trọng!
TT TT-TV./.