thông tin biểu ghi
  • Reference book
  • CallNumber: 301 J336C
    Label: Handbook of the sociology of gender /
ISBN 0387324607
DDC 301
Tác giả CN Chafetz, Janet Saltzman
Nhan đề Handbook of the sociology of gender / Janet Saltzman Chafetz
Thông tin xuất bản New York : Springer, 1999
Mô tả vật lý 630 p.
Tóm tắt Sociological theories and research concerning gender.
Từ khóa tự do Sociology.
Từ khóa tự do Sex role
Từ khóa tự do Rôle selon le sexe.
Khoa Khoa Cơ bản
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000u##4500
00120995
0022
0049B438F82-952F-4B71-93C4-CFCEB124FEA2
005202005181037
008200513s1999 nyu ang
0091 0
020 |a0387324607
039|a20200518103736|btainguyendientu|y20200513104514|zkynh
040 |aNTT
041 |aang
044 |anyu
082 |a301|bJ336C|223
100 |aChafetz, Janet Saltzman
245 |aHandbook of the sociology of gender / |cJanet Saltzman Chafetz
260 |aNew York : |bSpringer, |c1999
300 |a630 p.
504 |aHandbooks of sociology and social research.
520 |aSociological theories and research concerning gender.
653 |aSociology.
653 |a Sex role
653 |aRôle selon le sexe.
690 |aKhoa Cơ bản
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/20995_handbookofthesociologythumbimage.jpg
890|c1
No Record Found