thông tin biểu ghi
  • Quỹ Châu Á
  • Ký hiệu PL/XG: 813.6 P3171
    Nhan đề: Treasure hunters /

ISBN 9780316207577
DDC 813.6
Tác giả CN Patterson, James
Nhan đề Treasure hunters / James Patterson ...[et al]
Lần xuất bản First edition
Thông tin xuất bản New York : Little, Brown and Company, 2013
Mô tả vật lý 451 pages. : illustrations ; 21 cm.
Tóm tắt "Following clues left by their missing father, twelve-year-old twins Bickford and Rebecca Kidd sail from the Caribbean to New York City with their siblings to finish the dangerous quest of their world-famous treasure-hunting parents"
Thuật ngữ chủ đề Brothers and sisters
Thuật ngữ chủ đề Missing persons
Thuật ngữ chủ đề Seafaring life
Thuật ngữ chủ đề Treasure troves
Từ khóa tự do Adventure stories
Từ khóa tự do Twins
Khoa Sách Giải trí - Tham khảo
Tác giả(bs) CN Grabenstein, Chris
Tác giả(bs) CN Neufeld, Juliana
Tác giả(bs) CN Shulman, Mark
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 079649-50
000 00000nam#a2200000u##4500
00135390
00218
004EA26FEAC-04CB-4319-9F16-3F5FAFC4D544
005202203020859
008220302s2013 nyu eng
0091 0
020 |a9780316207577
039|a20220302085922|bquyennt|y20220302085346|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anyu
082 |a813.6|bP3171|223
100 |aPatterson, James
245 |aTreasure hunters / |cJames Patterson ...[et al]
250 |aFirst edition
260 |aNew York : |bLittle, Brown and Company, |c2013
300 |a451 pages. : |billustrations ; |c21 cm.
520 |a"Following clues left by their missing father, twelve-year-old twins Bickford and Rebecca Kidd sail from the Caribbean to New York City with their siblings to finish the dangerous quest of their world-famous treasure-hunting parents"
541 |aQuỹ Châu Á tặng
650 |aBrothers and sisters
650 |aMissing persons
650 |aSeafaring life
650 |aTreasure troves
653 |aAdventure stories
653 |aTwins
690 |aSách Giải trí - Tham khảo
700 |aGrabenstein, Chris
700 |aNeufeld, Juliana|eillustrated by
700 |aShulman, Mark
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 079649-50
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/800 vanhoc/anhbiasach/35390_treasure huntersthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 079649 Q12_Kho Mượn_02 813.6 P3171 Sách mượn về nhà 1
2 079650 Q12_Kho Mượn_02 813.6 P3171 Sách mượn về nhà 2