thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.88097
    Nhan đề: Labor Relations :

DDC 331.88097
Tác giả CN Budd, John W.
Nhan đề Labor Relations : Striking a Balance
Nhan đề John W Budd
Lần xuất bản 5th ed.
Thông tin xuất bản 2018
Thông tin xuất bản New York, NYMcGraw-Hill Education
Mô tả vật lý 558 p. ; 26 cm.
Tóm tắt Labor relations are not just about negotiating thick contracts and work rules. This book includes diverse material to provide for a diverse perspective to labor relations. It also focuses on how traditional labor relations processes (like negotiating contacts) work and also WHY these processes exist.
Từ khóa tự do Labor Relations
Từ khóa tự do Labor
Từ khóa tự do Striking a Blance
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000u##4500
00133426
0021
0040625282F-4AAE-4B7D-97A0-03720C0E6B52
005202111231508
008211123s2018 nyu eng
0091 0
039|a20211123150800|bnghiepvu|c20211123150626|dnghiepvu|y20211123115707|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anyu
082 |a331.88097|223
100 |aBudd, John W.
245 |aLabor Relations : |bStriking a Balance
245|cJohn W Budd
250|a5th ed.
260 |c2018
260|aNew York, NY|bMcGraw-Hill Education
300 |a558 p. ; |c26 cm.
520|aLabor relations are not just about negotiating thick contracts and work rules. This book includes diverse material to provide for a diverse perspective to labor relations. It also focuses on how traditional labor relations processes (like negotiating contacts) work and also WHY these processes exist.
541|aMua
653 |aLabor Relations
653 |aLabor
653 |aStriking a Blance
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aQuản trị nguồn nhân lực
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/300 khoahocxahoi/anhbiasach/33426_labor relationsthumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào