thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 338.479 N5764
    Nhan đề: Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam /
ISBN 9786048508722
DDC 338.479
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Loan
Nhan đề Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam / Nguyễn Thanh Loan chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2020
Mô tả vật lý 272 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng, các mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam và đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Du lịch cộng đồng
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế du lịch-Việt Nam
Từ khóa tự do Phát triển
Khoa Khoa Du lịch và Việt Nam học
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(3): 077921-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127922
0022
0046082DA74-13CC-4AA3-A5BE-21030B6C0253
005202104061437
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048508722
039|a20210406143730|bnghiepvu|y20210406142845|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082|a338.479|bN5764|223
100 |aNguyễn, Thanh Loan|cThS.|echủ biên
245 |aPhát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam / |cNguyễn Thanh Loan chủ biên
260 |aHà Nội : |bThể thao và Du lịch, |c2020
300 |a272 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng, các mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam và đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam
541 |aTặng
650 |aDu lịch cộng đồng
650 |aKinh tế du lịch|zViệt Nam
653 |aPhát triển
690 |aKhoa Du lịch và Việt Nam học
691 |aDu lịch
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(3): 077921-3
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/27922_phattriendulichcongdongthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 077921 Q12_Kho Mượn_01 338.479 N5764 Sách mượn về nhà 1
2 077922 Q12_Kho Mượn_01 338.479 N5764 Sách mượn về nhà 2
3 077923 Q12_Kho Mượn_01 338.479 N5764 Sách mượn về nhà 3