thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 160 H9653
    Nhan đề: A concise introduction to logic /
ISBN 9781305749795
DDC 160
Tác giả CN Hurley, Patrick J
Nhan đề A concise introduction to logic / Patrick J Hurley
Lần xuất bản 12th edition
Thông tin xuất bản Stamford, CT : Cengage Learning, 2015
Mô tả vật lý 716 p. ; 24 cm.
Tóm tắt Includes Previews that aid your understanding by connecting a section's content to real-life scenarios pertinent to your life. This book offers all the assistance you need to become a logical thinker and communicator
Thuật ngữ chủ đề Logic.
Khoa Khoa Cơ bản
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 073653
000 00000nam#a2200000u##4500
00125773
0022
004AF997D7F-AE89-473E-B950-C052DD7DC8A1
005202011191020
008201119s2015 xxu eng
0091 0
020 |a9781305749795
039|a20201119102028|bnghiepvu|c20201119101850|dnghiepvu|y20201119101242|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |axxu
082 |a160|bH9653|223
100 |aHurley, Patrick J
245 |aA concise introduction to logic / |cPatrick J Hurley
250 |a12th edition
260 |aStamford, CT : |bCengage Learning, |c2015
300 |a716 p. ; |c24 cm.
520 |aIncludes Previews that aid your understanding by connecting a section's content to real-life scenarios pertinent to your life. This book offers all the assistance you need to become a logical thinker and communicator
541 |aDự án VN Book Drive
650 |aLogic.
690 |aKhoa Cơ bản
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 073653
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/100 triethocvatamlyhoc/anhbiasach/25773_a concise introduction to logicthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 073653 Q12_Kho Mượn_02 160 H9653 Sách mượn tại chỗ 1