thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 791.4301 H844
    Nhan đề: Film and video intermediality :
ISBN 9781501349003
DDC 791.4301
Tác giả CN Houwen, Janna
Nhan đề Film and video intermediality : the question of medium specificity in contemporary moving images / Janna Houwen
Thông tin xuất bản New York, NY : Bloomsbury Academic, 2017
Mô tả vật lý 332 pages. ; 23 cm.
Tóm tắt Janna Houwen innovatively rewrites the concept of medium specificity in order to answer the questions 'what is meant by video?' and 'what is meant by film?' How are these two media (to be) understood? How can film and video be defined as distinct, specific media? In this era of mixed moving media, it is vital to ask these questions precisely and especially on the media of video and film.
Thuật ngữ chủ đề Motion pictures
Thuật ngữ chủ đề Motion pictures-Philosophy
Thuật ngữ chủ đề Video recording
Thuật ngữ chủ đề Video recordings-Philosophy
Từ khóa tự do Cinematography
Khoa Viện Văn hóa nghệ thuật
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(1): 072451
000 00000nam#a2200000u##4500
00124525
0021
004CC87055F-4ACC-48D7-A6F0-DCFA5ECE3DEA
005202010071137
008201007s2017 nyu eng
0091 0
020 |a9781501349003|c1271000
039|a20201007113747|bnghiepvu|y20201007112413|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anyu
082 |a791.4301|bH844|223
100 |aHouwen, Janna
245 |aFilm and video intermediality : |bthe question of medium specificity in contemporary moving images / |cJanna Houwen
260 |aNew York, NY : |bBloomsbury Academic, |c2017
300 |a332 pages. ; |c23 cm.
520 |aJanna Houwen innovatively rewrites the concept of medium specificity in order to answer the questions 'what is meant by video?' and 'what is meant by film?' How are these two media (to be) understood? How can film and video be defined as distinct, specific media? In this era of mixed moving media, it is vital to ask these questions precisely and especially on the media of video and film.
541 |aMua
650 |aMotion pictures
650 |aMotion pictures|xPhilosophy
650 |aVideo recording
650 |aVideo recordings|xPhilosophy
653 |aCinematography
690 |aViện Văn hóa nghệ thuật
691 |aTruyền thông đa phương tiện
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(1): 072451
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/300 khoahocxahoi/anhbiasach/24525_film and video intermedialitythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 072451 Q4_Kho Mượn 791.4301 H844 Sách mượn tại chỗ 1