thông tin biểu ghi
ISBN 9780857778383
DDC 428.24024
Tác giả CN Evans, Virginia,
Nhan đề Career paths. Book 1 : Nursing / Virginia Evans; Kori Salcido
Thông tin xuất bản Newbury : Express Publ, 2018
Mô tả vật lý 39 p. : ill ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language
Thuật ngữ chủ đề Communication in medicine
Thuật ngữ chủ đề English language-Medical English
Thuật ngữ chủ đề Medicine-Language
Thuật ngữ chủ đề Nursing
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Salcido, Kori
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(10): 068975-80, 069065-8
Địa chỉ 200Q7_Kho Mượn(4): 068981-4
000 00000nam#a2200000u##4500
00118952
0022
004FAA310E1-2052-4C95-8A57-20E941FC4E52
005202001171148
008191216s2018 xxk eng
0091 0
020 |a9780857778383|c169000
039|a20200117114856|bquyennt|c20191216154745|dquyennt|y20191216153801|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |axxk
082 |a428.24024|bE9242|223
100 |aEvans, Virginia, |d1945-
245 |aCareer paths. |nBook 1 : |bNursing / |cVirginia Evans; Kori Salcido
260 |aNewbury : |bExpress Publ, |c2018
300 |a39 p. : |bill ; |c27 cm.
541 |aMua
650 |aEnglish language
650 |aCommunication in medicine
650 |aEnglish language|xMedical English
650 |aMedicine|xLanguage
650|aNursing
690 |aKhoa Dược
700 |aSalcido, Kori
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(10): 068975-80, 069065-8
852|a200|bQ7_Kho Mượn|j(4): 068981-4
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/400 ngonngu/anhbiasach/18952_career pathsthumbimage.jpg
890|a14|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068975 Q4_Kho Mượn 428.24024 E9242 Sách mượn về nhà 1
2 068976 Q4_Kho Mượn 428.24024 E9242 Sách mượn về nhà 2
3 068977 Q4_Kho Mượn 428.24024 E9242 Sách mượn về nhà 3
4 068978 Q4_Kho Mượn 428.24024 E9242 Sách mượn về nhà 4
5 068979 Q4_Kho Mượn 428.24024 E9242 Sách mượn về nhà 5
6 068980 Q4_Kho Mượn 428.24024 E9242 Sách mượn về nhà 6
7 068981 Q7_Kho Mượn 428.24024 E9242 Sách mượn về nhà 7
8 068982 Q7_Kho Mượn 428.24024 E9242 Sách mượn về nhà 8
9 068983 Q7_Kho Mượn 428.24024 E9242 Sách mượn về nhà 9
10 068984 Q7_Kho Mượn 428.24024 E9242 Sách mượn về nhà 10