thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 004.6 Y221
    Nhan đề: Wireless sensor networks. :
ISBN 9781447155041
DDC 004.6
Tác giả CN Yang, Shuang-Hua
Nhan đề Wireless sensor networks. : principles, design and applications / Shuang-Hua Yang
Thông tin xuất bản London : Springer, 2014.
Mô tả vật lý xvii, 293 p. : illustrations ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Wireless communication systems
Thuật ngữ chủ đề Engineering
Thuật ngữ chủ đề Systems engineering
Thuật ngữ chủ đề Wireless sensor networks
Thuật ngữ chủ đề Telecommunication
Thuật ngữ chủ đề Computer networks
Thuật ngữ chủ đề Electrical engineering
Thuật ngữ chủ đề Electronic circuits
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 068204-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00118291
0022
0049746CFE9-AEC7-45DB-A101-5CCDFB91322B
005201911081032
008191108s2014 enk 000 0 eng
0091 0
020 |a9781447155041|c5676000
039|a20191108103225|bquyennt|c20191108102914|dquyennt|y20191108094546|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |aenk
082 |a004.6|bY221|223
100 |aYang, Shuang-Hua
245 |aWireless sensor networks. : |bprinciples, design and applications / |cShuang-Hua Yang
260 |aLondon : |bSpringer, |c2014.
300 |axvii, 293 p. : |billustrations ; |c24 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (pages 288-289) and index.
541 |aMua
650 |aWireless communication systems
650 |aEngineering
650 |aSystems engineering
650 |aWireless sensor networks
650|aTelecommunication
650|aComputer networks
650|aElectrical engineering
650|aElectronic circuits
690 |aKhoa Công nghệ Thông tin
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 068204-5
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/000 tinhocthongtin/anhbiasach/18291_wireless sensor networksthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068204 Q12_Kho Mượn_02 004.6 Y221 Sách mượn về nhà 1
2 068205 Q12_Kho Mượn_02 004.6 Y221 Sách mượn về nhà 2