thông tin biểu ghi
ISBN 9781546772804
DDC 332.178
Tác giả CN Thompsons, Josh
Nhan đề Blockchain : The Blockchain For Beginners Guide To Blockchain Technology And Leveraging Blockchain Programming / Josh Thompsons
Thông tin xuất bản New York : Createspace Independent Publishing Platform, 2017
Mô tả vật lý 74 pages ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Blockchains (Databases)
Thuật ngữ chủ đề Blockchains programming
Thuật ngữ chủ đề Blockchains technology
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 068206-7
000 00000nam#a2200000u##4500
00118283
0022
00427599586-65CB-4C15-9522-B74B8065DC1D
005201911071618
008191107s2017 nyu eng
0091 0
020 |a9781546772804|c836000
039|a20191107161815|bquyennt|y20191107161604|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anyu
082 |a332.178|bT478|223
100 |aThompsons, Josh
245 |aBlockchain : |bThe Blockchain For Beginners Guide To Blockchain Technology And Leveraging Blockchain Programming / |cJosh Thompsons
260 |aNew York : |bCreatespace Independent Publishing Platform, |c2017
300 |a 74 pages ; |c24 cm.
541 |aMua
650 |aBlockchains (Databases)
650 |aBlockchains programming
650 |aBlockchains technology
690 |aKhoa Công nghệ Thông tin
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 068206-7
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/18283_blockchainthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068206 Q12_Kho Mượn_02 332.178 T478 Sách mượn về nhà 1
2 068207 Q12_Kho Mượn_02 332.178 T478 Sách mượn về nhà 2