thông tin biểu ghi
DDC 650.1
Tác giả CN Carson, Nacie
Nhan đề The finch effect : The five strategies to adapt and thrive in your working life / Nacie Carson
Lần xuất bản 1st ed.
Thông tin xuất bản San Francisco : Jossey-Bass, 2012
Mô tả vật lý viii, 198 p. ; 22 cm
Thuật ngữ chủ đề Success in business
Thuật ngữ chủ đề Career development
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Công việc
Khoa Khoa Quản trị - Luật
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 060470
000 00000nam#a2200000u##4500
00112723
0022
0049477ABA3-3576-4089-994B-E93737EC95BF
005201811021708
008181102s2012 cau eng
0091 0
020 |a9781118134283
039|a20181102170839|bthienvan|c20181102163441|dquyennt|y20181102163254|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |acau
082 |a650.1|bC3212|223
100 |aCarson, Nacie
245 |aThe finch effect : |bThe five strategies to adapt and thrive in your working life / |cNacie Carson
250 |a1st ed.
260 |aSan Francisco : |bJossey-Bass, |c2012
300 |aviii, 198 p. ; |c22 cm
504 |aInd.: p. 193-198
541 |aQuà tặng từ Quỹ Châu Á
650|aSuccess in business
650|aCareer development
653 |aKinh doanh
653 |aThành công
653 |aCông việc
690 |aKhoa Quản trị - Luật
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 060470
8561|uhttp://thuvien.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12723_the finch effectthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 060470 Q12_Kho Mượn_02 650.1 C3212 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào