thông tin biểu ghi
DDC 004.1675
Tác giả CN Hughes, Bill,
Nhan đề HTC One (M8) for dummies / by Bill Hughes.
Thông tin xuất bản Hoboken, New Jersey :John Wiley & Sons, Inc.,2015
Mô tả vật lý xii, 296 pages :illustrations (some color) ;24 cm
Phụ chú Includes index.
Tóm tắt Are you the proud owner of an HTC One, but a bit baffled by its seemingly endless capabilities? Hughes takes the intimidation out of the technology and offers plain-English explanations for making the most of your new smartphone.
Thuật ngữ chủ đề COMPUTERS / Hardware / Handheld Computing.
Thuật ngữ chủ đề HTC One (Smartphone)
Thuật ngữ chủ đề HTC One (Smartphone)
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(2): 060491-2
000 02102nam a22004457i 4500
00112720
0022
004226D7601-74DE-480B-8B3C-EC13AD2739F0
005201811021532
008140723t20152015njua 001 0 eng d
0091 0
020 |a1118992865
020 |a9781118992869
039|a20181102153235|bthienvan|c20181102150506|dquyennt|y20181102150414|zquyennt
040 |aNTT
041|aeng
044|anju
082|a004.1675|223|bH8931
100 |aHughes, Bill,|d1960-|eauthor.
245|aHTC One (M8) for dummies /|cby Bill Hughes.
260|aHoboken, New Jersey :|bJohn Wiley & Sons, Inc.,|c2015
300 |axii, 296 pages :|billustrations (some color) ;|c24 cm
500 |aIncludes index.
520 |aAre you the proud owner of an HTC One, but a bit baffled by its seemingly endless capabilities? Hughes takes the intimidation out of the technology and offers plain-English explanations for making the most of your new smartphone.
541|aQuà tặng từ Quỹ Châu Á
650 |aCOMPUTERS / Hardware / Handheld Computing.
650 |aHTC One (Smartphone)
650 |aHTC One (Smartphone)
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(2): 060491-2
8561|uhttp://thuvien.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12720_htc one (m8) for dummiesthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 060491 Q12_Kho Mượn_02 004.1675 H8931 Sách mượn về nhà 1
2 060492 Q12_Kho Mượn_02 004.1675 H8931 Sách mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào