thông tin biểu ghi
DDC 658.401
Tác giả CN Silver, A. David
Nhan đề The social network business plan : 18 strategies that will create great wealth / David Silver.
Thông tin xuất bản Hoboken, N.J. :John Wiley,2009.
Mô tả vật lý xxxi, 191 p. :ill. ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Business planning.
Thuật ngữ chủ đề Social networks.
Khoa Khoa Quản trị - Luật
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn(1): 060498
000 01581nam a2200313 a 4500
00112715
0022
004E4554FE4-EB52-4524-BC8E-378536F7E7D9
005201811021421
008080822s2009 njua b 001 0 eng
0091 0
020 |a0470419830 (cloth)
020 |a9780470419830 (cloth)
035 |a(OCoLC)244476602
039|a20181102142155|bthienvan|c20181102140424|dquyennt|y20181102140404|zquyennt
040 |aNTT
041|aeng
044|anju
082|a658.401|222|bS5871
100 |aSilver, A. David|q(Aaron David),|d1941-
245|aThe social network business plan :|b18 strategies that will create great wealth /|cDavid Silver.
260 |aHoboken, N.J. :|bJohn Wiley,|c2009.
300 |axxxi, 191 p. :|bill. ;|c24 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (p. 179-180) and index.
541|aQuà tặng từ Quỹ Châu Á
650 |aBusiness planning.
650 |aSocial networks.
690|aKhoa Quản trị - Luật
852|a300|bQ12_Kho Mượn|j(1): 060498
8561|uhttp://thuvien.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12715_the social network business planthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 060498 Q12_Kho Mượn_01 658.401 S5871 Sách mượn tại chỗ 1

Không có liên kết tài liệu số nào