thông tin biểu ghi
ISBN 9789814834339
DDC 658.4
Tác giả CN Hill, Charles W. L.
Nhan đề Strategic management : an integrated approach, theory & cases / Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones., Melissa A. Schilling
Lần xuất bản 12th edition
Thông tin xuất bản Mason, OH : Cengage learning, 2017
Mô tả vật lý xix, 424 p (various pagings) : ill ; 29 cm.
Từ khóa tự do Strategic planning
Từ khóa tự do Business planning
Từ khóa tự do Management -Case studies-United States
Khoa Khoa Quản trị - Luật
Tác giả(bs) CN Jones, Gareth R.
Tác giả(bs) CN Schilling, Melissa A.
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn(10): 060210-9
000 00000nam#a2200000u##4500
00112555
0022
004E92316F8-05FA-4FAF-9E5A-45E6837FA16E
005201810261540
008181009s2017 ohu eng
0091 0
020 |a9789814834339|c7051500
039|a20181026154056|bthienvan|c20181010114119|dphucvh|y20181009143403|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |aohu
082 |a658.4|bH6451|223
100 |aHill, Charles W. L.
245 |aStrategic management : |ban integrated approach, theory & cases / |cCharles W.L. Hill, Gareth R. Jones., Melissa A. Schilling
250 |a12th edition
260 |aMason, OH : |bCengage learning, |c2017
300 |axix, 424 p (various pagings) : |bill ; |c29 cm.
653 |aStrategic planning
653 |aBusiness planning
653 |aManagement |vCase studies|bUnited States
690 |aKhoa Quản trị - Luật
691 |aQuản trị Logictics
700 |aJones, Gareth R.
700|aSchilling, Melissa A.
852|a300|bQ12_Kho Mượn|j(10): 060210-9
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12555-strategicmanagementthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 060210 Q12_Kho Mượn_01 658.4 H6451 Sách mượn về nhà 1
2 060211 Q12_Kho Mượn_01 658.4 H6451 Sách mượn về nhà 2
3 060212 Q12_Kho Mượn_01 658.4 H6451 Sách mượn về nhà 3
4 060213 Q12_Kho Mượn_01 658.4 H6451 Sách mượn về nhà 4
5 060214 Q12_Kho Mượn_01 658.4 H6451 Sách mượn về nhà 5
6 060215 Q12_Kho Mượn_01 658.4 H6451 Sách mượn về nhà 6
7 060216 Q12_Kho Mượn_01 658.4 H6451 Sách mượn về nhà 7
8 060217 Q12_Kho Mượn_01 658.4 H6451 Sách mượn về nhà 8
9 060218 Q12_Kho Mượn_01 658.4 H6451 Sách mượn về nhà 9
10 060219 Q12_Kho Mượn_01 658.4 H6451 Sách mượn về nhà 10

Không có liên kết tài liệu số nào